Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư, công chứng viên

ĐỐI TƯỢNG MUA BẢO HIỂM 

Các Văn phòng luật sư, công chứng viên

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

+ Người hoặc tổ chức (luật sư, công chứng viên) có tên được nêu trong đơn bảo hiểm

+ Bất kỳ người nào gia nhập vào tổ chức được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm với tư cách là một [Luật sư/Công chứng viên] có đủ năng lực hành nghề theo quy định

+ Bất kỳ người nào được người được bảo hiểm thuê để thực hiện các hoạt động dịch vụ nghề nghiệp với tư cách là một [Luật sư/Công chứng viên]

luật sư

Bảo hiểm Quân Đội (MIC) – Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư, công chứng viên

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phải bồi thường do nhầm lẫn, thiếu sót, sơ xuất trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp [Luật sư/Công chứng viên].

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bồi thường cho Người được bảo hiểm:

 • Tất cả các khoản tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường do hành động bất cẩn, nhầm lẫn hoặc thiếu sót trong dịch vụ chuyên môn [Luật sư/Công chứng viên] xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.
 • Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng phát sinh được MIC chấp thuận bằng văn bản

(Số tiền bồi thường tuân theo Hạn mức bồi thường nêu trong Đơn bảo hiểm)

PHÍ BẢO HIỂM

Qúy khách vui lòng liên hệ (Phone/Zalo/Viber: 0986 381 145 / 0936 638 239 hoặc Mail: baohiemquandoi24h@gmail.com) để có mức phí cạnh tranh nhất. Chúng tôi cam kết mức phí bảo hiểm thấp nhất thị trường.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Các tổ chức, cá nhân hoạt động nghề nghiệp với tư cách là một Luật sư/Công chứng viên phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư, công chứng viên theo quy định của luật pháp Việt Nam

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ  TỔN THẤT BAN ĐẦU

Thông báo tổn thất

Khi có tổn thất xảy ra người được bảo hiểm hoặc những người có liên quan phải thông báo cho MIC. Sau khi nhận được thông báo MIC sẽ:

 • Giám định sơ bộ:
  • Tự giám định (đối với những tổn thất nhỏ, đơn giản)
  • Thuê giám định (đối với những tổn thất nghiêm trọng hoặc khi người được bảo hiểm yêu cầu)
 • Hướng dẫn thu thập hồ sơ bồi thường

 Hồ sơ bồi thường

 • Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Hồ sơ khiếu nại của người thứ ba;
 • Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
 • Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền;
 • Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đối  với người thứ ba;
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư, công chứng viên của MIC hoặc liên hệ:

Bảo Hiểm Quân Đội (MIC)
Địa chỉ: Số 54 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0936 638 239 / 0986 381 145 (24/24h)
Mail: baohiemquandoi24h@gmail.com
Web: www.baohiemquandoi24h.com

Chia sẻShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
mic.kinhdoanh@gmail.com