30/01/2015

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Tất cả những chủ tàu, người quản lý, người điều hành đều có thể tham gia điều khoản Bảo hiểm du thuyền tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội ( MIC). Tàu có nghĩa là vỏ tàu, máy tàu, xuồng, dụng cụ và thiết bị, tất cả những […]

Chi tiết »

29/01/2015

  ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM   Tất cả các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Việt Nam và quốc tế, không   phân biệt thành phần kinh tế đều có thể tham gia bảo hiểm – thân tàu định hạn tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC).    Đối tượng […]

Chi tiết »

28/01/2015

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Bảo hiểm thân tàu chuyến được áp dụng cho tất cả các chủ tàu hoạt động trên vùng biển Việt Nam và quốc tế, không phân biệt thành kinh tế đều có thể tham gia bảo hiểm – thân tàu chuyến tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội […]

Chi tiết »

28/01/2015

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Tất cả các chủ phương tiện tàu hoạt động trên sông, hồ, và vùng biển Việt Nam, không phân biệt thành phần kinh tế đều có thể tham gia bảo hiểm thân tàu sông, tàu ven biển tại Công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC) Đối tượng bảo hiểm là thân […]

Chi tiết »

28/01/2015

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Thân tàu (bao gồm: vỏ tàu, máy tàu, các trang thiết bị hàng hải, máy móc thiết bị dùng để chế biến thủy sản hay nghiên cứu khoa học…); Ngư lưới cụ và trang thiết bị đánh bắt thủy sản. Thuật ngữ “Tàu” gồm các loại tàu thuyền dùng để khai […]

Chi tiết »

29/01/2015

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Tất cả các chủ tàu hoạt động trên vùng biển Việt Nam và quốc tế, không phân biệt thành phần kinh tế đều có thể tham gia bảo hiểm thân tàu định hạn tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội. Đối tượng bảo hiểm rủi ro trong cảng thân […]

Chi tiết »

12
mic.kinhdoanh@gmail.com