26/08/2014

Quý khách mua Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà chung cư, nhà tư nhân vào: BẢO HIỂM CHÁY NỔ NHÀ CHUNG CƯ PHẠM VI BẢO HIỂM Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro cháy nổ theo Quy […]

Chi tiết »

26/08/2014

PHẠM VI BẢO HIỂM Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt gây ra. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Nhà cửa, công trình kiến trúc […]

Chi tiết »

26/08/2014

PHẠM VI BẢO HIỂM Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro không bị loại trừ theo đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết […]

Chi tiết »

26/08/2014

PHẠM VI BẢO HIỂM Bồi thường cho mất “lợi nhuận kinh doanh” và “các chi phí cố định” (nếu có) mà Người được bảo hiểm phải tiếp tục chi trả trong khi hoạt động kinh doanh bị đình trệ, cản trở hoặc bị ảnh hưởng do các thiệt hại vật chất bất ngờ được bảo […]

Chi tiết »

14/10/2015

Hiện nay tình hình cháy nổ có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là cháy nổ tại các chung cư cao tầng. Để bảo vệ người dân trước những tổn thất do rủi ro cháy nổ gây ra, Bảo hiểm Quân Đội (MIC) ra mắt sản phẩm Bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư […]

Chi tiết »

mic.kinhdoanh@gmail.com