02/09/2016

Thông tin được Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Phạm Thu Phương cho biết tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Cục QLBH, chiều ngày 8/7. Doanh thu tăng trưởng gần 26% Báo cáo tại Hội nghị, […]

Chi tiết »

02/09/2016

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể, Nghị định này quy định về việc thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, […]

Chi tiết »

04/06/2016

(ĐTCK) Đó là một trong những điểm mới đáng chú ý tại Thông tư 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ đầu tháng 4 tới đây. Thông tư này quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, […]

Chi tiết »

04/06/2016

Mức trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra sẽ được nâng lên 100 triệu đồng/1 người/vụ thay vì mức 70 triệu đồng/1người/vụ như hiện nay. Cùng với đó, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do […]

Chi tiết »

04/06/2016

(ĐTCK) Doanh thu phí bảo hiểm năm 2015 tăng hơn 21% so với năm 2014, đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 – 2015. Năng lực tài chính của các DN bảo hiểm ngày càng được củng cố và tăng cường. Năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với […]

Chi tiết »

04/06/2016

(ĐTCK) Kể từ ngày 10/2/2016, Nghị định số 119/2015/NĐ-CP (Nghị định 119) quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, các công trình xây dựng có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường và các công trình có yêu cầu kỹ […]

Chi tiết »

mic.kinhdoanh@gmail.com