Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

PHẠM VI BẢO HIỂM

Tai nạn do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ có đăng ký sử dụng điện, bao gồm:

  •  Chết hoặc thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ có đăng ký sử dụng điện được bảo hiểm.
  •  Người có hành động cứu người, tài sản bị tai nạn dẫn đến chết hoặc thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ có đăng ký sử dụng điện được bảo hiểm.
Bảo hiểm Quân Đội (MIC) - Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

Bảo hiểm Quân Đội (MIC) – Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

  •   Là tất cả thành viên gia đình có cùng một hộ khẩu, có hợp đồng sử dụng điện với cơ quan quản lý sở điện.
  • Các thành viên khác trong gia đình (con cái, ông bà, cha mẹ) không có trong hộ khẩu nhưng sống cùng chủ hợp đồng sử dụng điện với điều kiện phải đăng ký danh sách khi tham gia bảo hiểm.

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng/người/vụ.

HỒ SƠ YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM

Khi yêu cầu trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi ngay cho MIC các chứng từ sau đây:

  • Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm theo mẫu của MIC;
  • Giấy chứng nhận bảo hiểm/danh sách thành viên gia đình bảo hiểm hoặc bản sao hộ khẩu;
  • Biên bản tai nạn có xác nhận của chính quyền địa phương;
  • Các chứng từ điều trị của cơ quan y tế (giấy ra viện, phiếu điều trị, các hóa đơn tiền thuốc…);
  • Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp chết);
  • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Trường hợp người được bảo hiểm hoặc Người thừa kế hợp pháp không trung thực trong việc thực hiện các điều quy định trong Quy tắc bảo hiểm, MIC có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm tùy theo mức độ vi phạm. Trong trường hợp đương sự có dấu hiệu phạm pháp, MIC có quyền đề nghị cơ quan pháp luật xem xét, giải quyết.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm của MIC hoặc liên hệ:

Bảo Hiểm Quân Đội (MIC)
Địa chỉ: Số 54 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0936 638 239 / 0986 381 145 (24/24h)
Mail: baohiemquandoi24h@gmail.com

Chia sẻShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
mic.kinhdoanh@gmail.com