Bảo hiểm hàng than

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Đối tượng được bảo hiểm là than các loại (Than đá, than bùn, than cốc, than non…) (miễn thường hao hụt trọng lượng 1,5%)

Bảo hiểm Quân Đội (MIC) - Bảo hiểm hàng than

Bảo hiểm Quân Đội (MIC) – Bảo hiểm hàng than

PHẠM VI BẢO HIỂM

a.  Mất mát hoặc hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm được qui hợp lý cho:

 • Cháy nổ hoặc hấp hơi nóng, ngay cả khi gây ra bởi tự bốc cháy, khuyết tật vốn có hoặc tính chất riêng của đối tượng được bảo hiểm
 • Tàu bị mắc cạn, đắm hoặc lật
 • Tàu đâm va hoặc va chạm với bất kỳ vật thể nào bên ngoài, không kể nước
 • Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn
 • Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh

b.  Đối tượng được bảo hiểm bị mất mát hoặc hư hỏng do những nguyên nhân:

 • Hy sinh tổn thất chung
 • Ném hàng khỏi tàu hoặc hàng bị nước cuốn khỏi tàu
 • Nước biển hoặc nước sông chảy tràn vào tàu, hầm hàng, container hoặc nơi chứa hàng.

 SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Số tiền  Bảo hiểm hàng than được bảo hiểm phải là giá trị của hàng hóa do người được bảo hiểm kê khai và được MIC chấp nhận. Thông thường số tiền bảo hiểm được tính gồm giá tiền hàng (C) ghi trên hóa đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hóa đơn) cộng chi phí vận chuyển (F) và phí bảo hiểm (I). Số tiền bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính, tuy nhiên tiền lãi này không vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.

 HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

Khi đòi MIC bồi thường về những mất mát hư hỏng thuộc trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, người được bảo hiểm cần nộp đủ những giấy tờ chứng minh, trong đó từng trường hợp liên quan phải có:

 • Bản chính của hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Bản chính hoặc bản sao hóa đơn gửi hàng, kèm theo bản kê chi tiết hàng hóa và/hoặc phiếu ghi trọng lượng;
 • Bản chính của vận tải đơn và/hoặc hợp đồng chuyên chở các loại;
 • Biên bản giám định và chứng từ tài liệu khác ghi rõ mức độ tổn thất;
 • Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận thu giao hàng và phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận cuối cùng;
 • Bản sao báo cáo hải sự và/hoặc trích sao nhật ký hàng hải;
 • Công văn thư từ trao đổi với người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất;
 • Giấy yêu cầu bồi thường;
 • Chứng thư giám định;
 • Các chứng từ khác liên quan đến khiếu nại;
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ:

Bảo Hiểm Quân Đội (MIC)
Địa chỉ: Số 54 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0936 638 239 / 0986 381 145 (24/24h)
Mail: baohiemquandoi24h@gmail.com

Chia sẻShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
mic.kinhdoanh@gmail.com