28/03/2020

Trong cuộc sống chúng ta luôn phải đối mặt với những tai nạn bất ngờ không lường trước được. Tham gia bảo hiểm 24h để bảo vệ chính bạn và công nhân của bạn. Bảo hiểm Quân Đội (MIC) – Bảo hiểm 24h cho công nhân ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Công dân Việt Nam và […]

Chi tiết »

31/08/2014

Trong cuộc sống chúng ta luôn phải đối mặt với những tai nạn bất ngờ không lường trước được. Tham gia bảo hiểm tai nạn con người để bảo vệ chính bạn và công nhân của bạn. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Công dân Việt Nam và người nước ngoài công tác, học tập, lao động […]

Chi tiết »

06/02/2017

Theo thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Mục 3. BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THI CÔNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG Điều 26. Đối tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu […]

Chi tiết »

13/02/2017

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI BẢO HIỂM Bảo hiểm Quân Đội (MIC) sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm những khoản tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho người lao động khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, […]

Chi tiết »

17/02/2017

TUỔI NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM Đủ 18 tuổi đến hết 65 tuổi vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm PHẠM VI BẢO HIỂM + Chết + Thương tật toàn bộ vĩnh viễn + Thương tật bộ phận vĩnh viễn + Chi phí y tế + Mở rộng: Trợ cấp tuần Phạm vi lãnh […]

Chi tiết »

31/08/2014

MIC bảo hiểm cho đối tượng là Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có độ tuổi từ 16 tuổi đến 60 tuổi. Mở rộng độ tuổi bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm đến 70 với điều kiện tham gia liên tục từ năm 65 tuổi. ĐỐI TƯỢNG […]

Chi tiết »

12
mic.kinhdoanh@gmail.com