27/01/2015

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường hàng không (Loại trừ hàng hóa gửi bằng đường bưu điện). PHẠM VI BẢO HIỂM Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường hàng không bảo hiểm cho mọi rủi ro về mất mát hoặc hư […]

Chi tiết »

31/08/2014

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy thuộc phạm vi lãnh thổ Việt Nam. PHẠM VI BẢO HIỂM MIC chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hóa được bảo hiểm do hậu quả trực tiếp của […]

Chi tiết »

30/01/2015

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, và có thể áp dụng cho cả việc hàng hóa vận chuyển nối tiếp bằng đường bộ, đường sắt, đường sông hoặc đường hàng không. PHẠM VI BẢO HIỂM Mất mát, hư hỏng xảy ra cho đối tượng […]

Chi tiết »

30/01/2015

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, và có thể áp dụng cho cả việc hàng hóa vận chuyển nối tiếp bằng đường bộ, đường sắt, đường sông hoặc đường hàng không.  PHẠM VI BẢO HIỂM Mất mát, hư hỏng xảy ra cho đối tượng […]

Chi tiết »

30/01/2015

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, và có thể áp dụng cho cả việc hàng hóa vận chuyển nối tiếp bằng đường bộ, đường sắt, đường sông hoặc đường hàng không. PHẠM VI BẢO HIỂM Mất mát, hư hỏng xảy ra cho đối tượng […]

Chi tiết »

12/02/2017

CÁC DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HIỂM A. Người khai thác tàu biển B. 1. Người giao nhận và/hoặc 2. Người khai thác vận chuyển đường bộ và/hoặc 3. Người vận chuyển không tàu và/hoặc 4. Người khai thác đường sắt và/hoặc 5. Người vận chuyển bằng đường không và/hoặc 6. Người khai thác […]

Chi tiết »

123
mic.kinhdoanh@gmail.com