Bảo hiểm công trình xây dựng dân dụng hoàn thành

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bồi thường cho những tổn thất vật chất bất ngờ không lường trước được do những rủi ro không bị loại trừ nêu trong đơn Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành.

Bảo hiểm Quân Đội (MIC) - Bảo hiểm công trình xây dựng dân dụng hoàn thành

Bảo hiểm Quân Đội (MIC) – Bảo hiểm công trình xây dựng dân dụng hoàn thành

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Bảo hiểm cho các công trình xây dựng/lắp đặt đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Đê, đập, kè, cầu cảng, sân bay, hệ thống thoát nước,…

CÁC RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

  • Hỏa hoạn, sét, nổ, va chạm của các phương tiện trên bờ, dưới nước;
  • Va chạm của máy bay hoặc các phương tiện hàng không hoặc các thiết bị trên đó;
  • Động đất, núi lửa, sóng thần;
  • Giông, bão (sự di chuyển của gió với tốc độ từ cấp 8 trở lên theo thang độ Beaufort);
  • Lũ lụt, tác động của sóng hay nước;
  • Đất sụt, đất lở, đá lở hay những di chuyển khác của đất;
  • Sương giá, tuyết lở, băng. Sự phá hoại không có tổ chức.

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm là giá trị thay thế của một hạng mục tương tự ở điều kiện mới, cùng tính năng, công dụng (sức chịu tải, sức chứa…) bao gồm tất cả các nguyên vật liệu, tiền lương, cước phí vận chuyển, thuế hải quan và các khoản lệ phí khác.

THỦ TỤC BỒI THƯỜNG

Hồ sơ bồi thường

  • Giấy thông báo tổn thất;
  • Biên bản giám định tổn thất;
  • Các hóa đơn chứng từ chứng minh thiệt hại;
  • Hợp đồng bảo hiểm;
  • Giấy bãi nại;
  • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm

  • Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
  • Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của MIC là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá bốn mươi lăm (45) ngày.
  • Trường hợp từ chối bồi thường, MIC phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm của MIC hoặc liên hệ:

Bảo Hiểm Quân Đội (MIC)
Địa chỉ: Số 54 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0936 638 239 / 0986 381 145 (24/24h)
Mail: baohiemquandoi24h@gmail.com

Chia sẻShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
mic.kinhdoanh@gmail.com