Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Quý khách mua Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà chung cư, nhà tư nhân vào: BẢO HIỂM CHÁY NỔ NHÀ CHUNG CƯ

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro cháy nổ theo Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ban hành kèm theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP và Nghị định 97/2021/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 23).

Bảo hiểm Quân Đội (MIC) - Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

 • Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị;
 • Nhà máy, nhà xưởng sản xuất;
 • Kho hàng hóa;
 • Máy móc thiết bị;
 • Hàng hoá, vật tư và các tài sản khác.

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

Cháy: Là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.
Nổ: Là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh nhưng loại trừ:

 • Tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ hay hư hại do nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi đốt, bình chứa, máy móc hoặc thiết bị mà áp suất bên trong tạo ra hoàn toàn do hơi nước tạo ra bị nổ (chứ không phải do bắt cháy từ nguồn nổ) nếu nồi hơi và những máy móc thiết bị đó thuộc quyền sở hữu hay điều khiển của bên mua bảo hiểm.
 • Bình chứa, máy móc hay thiết bị hoặc chất liệu bên trong các dụng cụ đó bị hư hại hay phá huỷ do nổ các chất liệu đó (điểm loại trừ này không áp dụng trong trường hợp bảo hiểm cháy, nổ xăng dầu).

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:

 • Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.
 • Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm.

PHÍ BẢO HIỂM

Theo Quy định tại Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ban hành kèm theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP và Nghị định 97/2021/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 23). 

THỦ TỤC BỒI THƯỜNG

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

 • Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • GCN đủ điều kiện về Phòng cháy chữa cháy;
 • Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
 • Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;
 • Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm

 • Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
 • Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của MIC là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá bốn mươi lăm (45) ngày.
 • Trường hợp từ chối bồi thường, MIC phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ BẢO HIỂM

Qúy khách vui lòng liên hệ (Phone/Zalo: 0986 381 145 / 0936 638 239 hoặc Mail: baohiemquandoi24h@gmail.com) để có mức phí cạnh tranh nhất. 

*** CHÚNG TÔI CAM KẾT MỨC PHÍ BẢO HIỂM THẤP NHẤT THỊ TRƯỜNG *** MIỄN PHÍ SHIP TOÀN QUỐC ***

 • Tên, địa chỉ công ty
 • Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính
 • Mục đích mua bảo hiểm cháy nổ (Theo yêu cầu của công an PCCC, của ngân hàng cho vay vốn, nhu cầu bảo vệ tài sản công ty)
 • Số ĐT liên hệ

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ban hành kèm theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP và Nghị định 97/2021/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 23) hoặc liên hệ:

Bảo Hiểm Quân Đội (MIC)
Địa chỉ: Số 54 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0936 638 239 / 0986 381 145 (24/24h)
Mail: baohiemquandoi24h@gmail.com

Chia sẻShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
mic.kinhdoanh@gmail.com