Bảo hiểm kết hợp con người

MIC bảo hiểm cho đối tượng là Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có độ tuổi từ 16 tuổi đến 60 tuổi. Mở rộng độ tuổi bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm đến 70 với điều kiện tham gia liên tục từ năm 65 tuổi.

Bảo hiểm Quân Đội (MIC) - Bảo hiểm kết hợp con người

Bảo hiểm Quân Đội (MIC) – Bảo hiểm kết hợp con người

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
Đối tượng bảo hiểm là Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có độ tuổi từ 16 tuổi đến 60 tuổi. Mở rộng độ tuổi bảo hiểm chođối tượng bảo hiểm đến 70 với điều kiện tham gia liên tục từ năm 65 tuổi.

MIC không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm đối với:

  • Những người bệnh thần kinh, tâm thần, phong
  • Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên
  • Những người đang trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật.
PHẠM VI BẢO HIỂM
Điều kiện A: Trường hợp chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản
Điều kiện B: Trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn
Điều kiện C: Trường hợp nằm viện và/hoặc phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản.
SỐ TIỀN BẢO HIỂM, PHÍ BẢO HIỂM
Số tiền Bảo hiểm tối thiểu cho tất cả các Điều kiện là 1.000.000 đồng, tối đa là 50.000.000 đồng
Phí Bảo hiểm áp dụng theo biểu phí của MIC.
HỒ SƠ YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM
Khi yêu cầu trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng hoặc người được uỷ quyền phải gửi cho MIC các giấy tờ sau đây:
  • Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm
  • Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm
  • Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan và/ hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn (trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn)
  • Các chứng từ y tế hợp lệ liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, Phiếu điều trị, Phiếu mổ (trường hợp phải phẫu thuật), đơn thuốc, biên lai thu tiền viện phí, phim X- quang…
  • Giấy chứng tử (trường hợp chết)
  • Trường hợp Người thụ hưởng là người thừa kế hợp pháp phải có thêm Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp
  • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm của MIC hoặc liên hệ:

Bảo Hiểm Quân Đội (MIC)
Địa chỉ: Số 54 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0936 638 239 / 0986 381 145 (24/24h)
Mail: baohiemquandoi24h@gmail.com
Web: www.baohiemquandoi24h.com

Chia sẻShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Tệp đính kèm

mic.kinhdoanh@gmail.com