Bảo hiểm đổ vỡ máy móc

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với máy móc do các nguyên nhân không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm đỗ vỡ máy móc của MIC.

Bảo hiểm Quân Đội (MIC) - Bảo hiểm đổ vỡ máy móc

Bảo hiểm Quân Đội (MIC) – Bảo hiểm đổ vỡ máy móc

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Bảo hiểm cho các loại dây chuyền, máy móc thiết bị của cá nhân, doanh nghiệp, chủ đầu tư,…

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Số tiền được bảo hiểm của máy móc phải bằng giá trị thay thế của một máy móc tương tự cùng loại và cùng công suất (Trong đó giá trị thay thế sẽ bao gồm cả chi phí vận chuyển, các khoản lệ phí và thuế hải quan, nếu có, và chi phí lắp đặt)

THỦ TỤC BỒI THƯỜNG

Hồ sơ bồi thường

  • Giấy thông báo tổn thất.
  • Biên bản giám định tổn thất.
  • Các hóa đơn chứng từ chứng minh thiệt hại.
  • Biên bản thanh lý Hợp đồng sửa chữa
  • Hợp đồng bảo hiểm.
  • Giấy bãi nại;
  • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm

  • Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
  • Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của MIC là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá bốn mươi lăm (45) ngày.
  • Trường hợp từ chối bồi thường, MIC phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm đổ vỡ máy móc của MIC hoặc liên hệ:

Bảo Hiểm Quân Đội (MIC)
Địa chỉ: Số 54 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0936 638 239 / 0986 381 145 (24/24h)
Mail: baohiemquandoi24h@gmail.com

Chia sẻShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
mic.kinhdoanh@gmail.com