Bảo hiểm chiến tranh và đình công thân tàu định hạn

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Bảo hiểm chiến tranh và đình công thân tàu định hạn chỉ áp dụng đối với những tàu đã được bảo hiểm theo Điều khoản bảo hiểm thân tàu định hạn của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC).

Bảo hiểm Quân Đội(MIC) - Bảo hiểm chiến tranh và đình công thân tàu định hạn

Bảo hiểm Quân Đội (MIC) – Bảo hiểm chiến tranh và đình công thân tàu định hạn

 PHẠM VI BẢO HIỂM

Ngoài các điểm loại trừ được nêu ở điểm 3, bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất hay tổn hại của tàu gây ra bởi:

  • Chiến tranh, nội chiến, cách mạng phiến loạn, khởi nghĩa, hoặc đấu tranh quần chúng nhân đó phát sinh, hoặc hành động thù địch bởi thế lực tham chiến hay chống thế lực tham chiến.
  • Chiếm, bắt, giữ, cầm chế hay giam hãm, và những hậu quả của những việc này hay một mưu toan thực hiện những việc ấy.
  • Các loại mìn, ngư lôi, bom không người thừa nhận hoặc vũ khí chiến tranh không người thừa nhận.
  • Những người đình công, công nhân bế xưởng hay những người tham gia trong các cuộc gây rối lao động, bạo động hay phong trào quần chúng.
  • Những người khủng bố hay bất cứ người nào hành động trong mục đích chính trị.
  • Việc tịch thu hay sung công.
  • Bảo hiểm cho 4/4 trách nhiệm đâm va thay cho 3/4 theo điều khoản bảo hiểm TNDS thân tàu định hạn

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm của MIC, hoặc liên hệ:

Bảo Hiểm Quân Đội (MIC)
Địa chỉ: Số 54 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0936 638 239 / 0986 381 145 (24/24h)
Mail: baohiemquandoi24h@gmail.com
Web: www.baohiemquandoi24h.com

Chia sẻShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
mic.kinhdoanh@gmail.com