30/05/2020

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Những thương tật về người và tổn thất hay thiệt hại về tài sản là hậu quả của những rủi ro có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm gây ra cho người khác. PHẠM VI BẢO HIỂM MIC bồi thường cho người được bảo hiểm: Tất […]

Chi tiết »

28/08/2014

Trong quá trình thực hiện dịch vụ về xây dựng phát sinh từ một hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn hoặc quên sót do bất cẩn gây nên thương tật thân thể, thiệt hại vật chất của Người được bảo hiểm sẽ được MIC bồi thường. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Bảo hiểm trách nhiệm […]

Chi tiết »

20/08/2016

Hầu hết các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế đều cho rằng bác sĩ là nghề không tránh được rủi ro, đặc biệt trong môi trường làm việc với cường độ cao, bị stress, kiến thức chưa cập nhật hoặc thiếu kinh nghiệm. Có những trường hợp bác sĩ tuân thủ phác […]

Chi tiết »

28/08/2014

Trách nhiệm sản phẩm được bảo hiểm thông thường phát sinh khi sản phẩm không an toàn, nguy hiểm hoặc có khiếm khuyết và Người sử dụng sản phẩm bị thương tật thân thể hoặc bị thiệt hại tài sản là hậu quả của việc mua, sử dụng, tiêu dùng sản phẩm không an toàn, […]

Chi tiết »

28/08/2014

PHẠM VI BẢO HIỂM MIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm: Trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm bồi thường do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp Các chi phí và phí tổn phát sinh trong việc chống lại hoặc giải quyết các khiếu nại Ngoài ra MIC còn mở […]

Chi tiết »

26/11/2016

ĐỐI TƯỢNG MUA BẢO HIỂM  Các Văn phòng luật sư, công chứng viên NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM + Người hoặc tổ chức (luật sư, công chứng viên) có tên được nêu trong đơn bảo hiểm + Bất kỳ người nào gia nhập vào tổ chức được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm với tư […]

Chi tiết »

12
mic.kinhdoanh@gmail.com