Bảo hiểm chiến tranh cho hàng hóa vận chuyển đường biển

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Đối tượng được bảo hiểm chiến tranh cho hàng hóa vẫn chuyển đường biển là hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, và có thể áp dụng cho cả việc hàng hóa vận chuyển nối tiếp bằng đường bộ, đường sắt, đường sông hoặc đường hàng không.

Bảo hiểm chiến tranh cho hàng hóa vận chuyển đường biển

Bảo hiểm Quân Đội (MIC)-Bảo hiểm chiến tranh cho hàng hóa vận chuyển đường biển

PHẠM VI BẢO HIỂM

Trừ các điểm loại trừ quy định trong điểm 3 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm cho các tổn thất và thiệt hại xảy ra cho đối tượng bảo hiểm gây ra bởi:

 • Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến
 • Chiếm, bắt giữ, kiềm chế hay cầm giữ và hậu quả của những việc đó hoặc bất kỳ mưu toan nào vì thế mà có
 • Mìn, thuỷ lôi, bom trôi dạt hoặc những vũ khí chiến tranh trôi dạt khác

 SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị của hàng hóa do người được bảo hiểm kê khai và được MIC chấp nhận. Thông thường số tiền bảo hiểm được tính gồm giá tiền hàng (C) ghi trên hóa đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hóa đơn) cộng chi phí vận chuyển (F) và phí bảo hiểm (I). Số tiền bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính, tuy nhiên tiền lãi này không vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.

 HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

Khi đòi MIC bồi thường về những mất mát hư hỏng thuộc trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, người được bảo hiểm cần nộp đủ những giấy tờ chứng minh, trong đó từng trường hợp liên quan phải có:

 • Bản chính của hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Bản chính hoặc bản sao hóa đơn gửi hàng, kèm theo bản kê chi tiết hàng hóa và/hoặc phiếu ghi trọng lượng;
 • Bản chính của vận tải đơn và/hoặc hợp đồng chuyên chở các loại;
 • Biên bản giám định và chứng từ tài liệu khác ghi rõ mức độ tổn thất;
 • Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận thu giao hàng và phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận cuối cùng;
 • Bản sao báo cáo hải sự và/hoặc trích sao nhật ký hàng hải;
 • Công văn thư từ trao đổi với người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất;
 • Giấy yêu cầu bồi thường;
 • Chứng thư giám định;
 • Các chứng từ khác liên quan đến khiếu nại;
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

Quý khách hàng quan tâm xin vui lòng liên hệ:

Bảo Hiểm Quân Đội (MIC)

Số 54 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0936 638 239 / 0986 381 145 (24/24h)

Mail: mic.kinhdoanh@gmail.com

Chia sẻShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
mic.kinhdoanh@gmail.com