Bảo hiểm trộm cướp

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bồi thường cho các thiệt hại vật chất do các nguyên nhân sau:

 • Hành động đột nhập hoặc thoát khỏi ngôi nhà bằng vũ lực hoặc các phương tiện cưỡng bức;
 • Hành động tấn công, dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực đối với Người được bảo hiểm, người làm thuê, người được giao quản lý tài sản;
 • Ngôi nhà bị hư hại do hậu quả của hành động trộm cướp.
Bảo hiểm Quân Đội (MIC) - Bảo hiểm trộm cướp

Bảo hiểm Quân Đội (MIC) – Bảo hiểm trộm cướp

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Ngôi nhà, tài sản bên trong ngôi nhà

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Theo giá trị tài sản mà Người được bảo hiểm kê khai

THỦ TỤC BỐI THƯỜNG

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

 • Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;
 • Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
 • Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền;
 • Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

 Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm.

 • Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01)năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
 • Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của MIC là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá bốn mươi lăm (45) ngày.
 • Trường hợp từ chối bồi thường, MIC phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm trộm cướp của MIC hoặc liên hệ:
Bảo Hiểm Quân Đội (MIC)
Địa chỉ: Số 54 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0936 638 239 / 0986 381 145 (24/24h)
Mail: baohiemquandoi24h@gmail.com

Chia sẻShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
mic.kinhdoanh@gmail.com