Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bảo hiểm cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro không bị loại trừ theo “Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng” của MIC trong thời hạn bảo hiểm.

Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng

Bảo hiểm Quân Đội (MIC) – Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Đối tượng của đơn bảo hiểm này bao gồm 5 phần sau:

 • Phần bắt buộc: Bảo hiểm cho giá trị xây dựng của toà nhà và các tài sản bên trong toà nhà.
 • Phần tự nguyện 1: Bảo hiểm cho tiền cất giữ tại văn phòng và trong quá trình vận chuyển
 • Phần tự nguyện 2: Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba do hoạt động của văn phòng và trách nhiệm người thuê nhà.
 • Phần tự nguyện 3: Bảo hiểm cho thương tật thân thể cho nhân viên văn phòng.
 • Phần tự nguyện 4: Bảo hiểm cho các máy móc văn phòng có thể di chuyển được

Đối tượng tham gia bảo hiểm là Các văn phòng đại diện của nước ngoài, các doanh nghiệp.

THỦ TỤC BỒI THƯỜNG

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

 • Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 •  Hồ sơ khiếu nại của người thứ ba;
 •  Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
 • Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền;
 • Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đối với người thứ ba;
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm

Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

 • Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của MIC là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá bốn mươi lăm (45) ngày.
 • Trường hợp từ chối bồi thường, MIC phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng của MIC hoặc liên hệ:
Bảo Hiểm Quân Đội (MIC)
Địa chỉ: Số 54 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0936 638 239 / 0986 381 145 (24/24h)
Mail: baohiemquandoi24h@gmail.com

Chia sẻShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
mic.kinhdoanh@gmail.com