Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy thuộc phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Bảo hiểm Quân Đội (MIC) - Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Bảo hiểm Quân Đội (MIC) – Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

PHẠM VI BẢO HIỂM

MIC chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hóa được bảo hiểm do hậu quả trực tiếp của một trong những nguyên nhân sau đây (Trừ những loại trừ bảo hiểm quy định cụ thể trong quy tắc bảo hiểm)

 • Cháy hoặc nổ.
 • Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh.
 • Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va với vật thể khác hay bị trật bánh.
 • Phương tiện chở hàng mất tích.
 • Cây gẫy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ
 • Hy sinh tổn thất chung.

Những chi phí MIC phải chịu trong trường hợp xảy ra tổn thất:

  • Những chi phí hợp lý do Người được bảo hiểm, người làm công hay đại lý của họ đã chi ra nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa được bảo hiểm
  • Những chi phí hợp lý cho việc dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hóa được bảo hiểm tại một nơi dọc đường đi do hậu quả của rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm
  • Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm
 • Những chi phí tổn thất chung và chi phí cứu hộ

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị của hàng hóa do người được bảo hiểm kê khai và được MIC chấp nhận. Thông thường số tiền bảo hiểm được tính gồm giá tiền hàng ghi trên hóa đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hóa đơn) cộng chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính, tuy nhiên tiền lãi này không vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.

THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa, quý khách hàng vui lòng cung cấp các thông tin sau:

+ Tên, địa chỉ, MST

+ Tên hàng hóa

+ Giá trị hàng hóa

+ Hành trình vận chuyển (nơi đi – nơi đến và nơi chuyển tải nếu có)

+ Loại phương tiện, số đăng ký của phương tiện vận chuyển

+ Ngày khởi hành và dự kiến ngày đến

CÁC LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa không bảo hiểm cho:

+ Chiến tranh, đình công, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần chúng nổi dận, cướp, mìn, thủy lôi, bom hoặc các dụng cụ chiến tranh khác.

+ Phát sinh từ phóng xạ, nhiễm phóng xạ, năng lượng nguyên tử, hạt nhân.

+ Hành động xấu cố ý hay hành vi phạm pháp của người được bảo hiểm.

+ Những mất mát, hư hỏng hay chi phí do khuyết tật vốn có hoặc do tính chất đặc thù của hàng hóa được bảo hiểm.

+ Xếp hàng quá tải.

+ Đóng gói sai quy cách, bao bì không thích hợp hoặc hàng bị hỏng từ trước khi xếp lên phương tiện vận chuyển.

+ Rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hay thể tích thông thường của hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

+ Phương tiện vận chuyển không đủ khả năng lưu hành, không đảm bảo an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

+ Mất mát, hư hỏng hay chi phí do chậm trễ, dù chậm trễ đó do một rủi ro được bảo hiểm.

+ Hàng hóa bị tổn thất trước khi cấp đơn bảo hiểm.

+ Hàng hóa chở quá địa điểm kết thúc hành trình ghi trên đơn bảo hiểm.

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM KHI XẢY RA TỔN THẤT

+ Khai báo ngay cho cơ quan chức trách địa phương để xử lý và lập biên bản theo quy định.

+ Thông báo ngay cho MIC

+ Áp dụng mọi biện pháp cần thiết để cứu chữa và bảo quản hàng hóa nhằm hạn chế tổn thất

+ Làm các thủ tục cần thiết để bảo lưu quyền đòi bồi thường đối với người chuyên chở hay người thứ ba khác có trách nhiệm đối với tổn thất hàng hóa.

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

Khi khiếu nại MIC về những mất mát, hư hỏng thuộc trách nhiệm đơn bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa, người được bảo hiểm cần nộp đủ những giấy tờ chứng minh sau:

+ Bản chính hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm;

+ Bản chính hợp đồng vận chuyển, giấy vận chuyển hàng hóa do chủ phương tiện cấp;

+ Hóa đơn bán hàng kèm theo bản kê chi tiết hàng hóa, phiếu ghi trọng lượng và số lượng hàng hóa;

+ Biên bản giám định hàng tổn thất có ghi rõ mức độ tổn thất;

+ Biên bản điều tra tai nạn của cơ quan chức trách địa phương;

+ Văn bản khiếu nại người chuyên chở hay người thứ ba khác về trách nhiệm đối với tổn thất do họ gây ra;

+ Phiếu vận chuyển, các chứng từ liên quan đến hồ sơ đăng kiểm phương tiện vận chuyển;

+ Bằng lái xe đối với tổn thất hàng nội địa vận chuyển bằng xe tải;

+ Giấy yêu cầu bồi thường;

+ Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa của MIC, hoặc liên hệ:

Bảo Hiểm Quân Đội (MIC)
Địa chỉ: Số 54 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0936 638 239 / 0986 381 145 (24/24h)
Mail: baohiemquandoi24h@gmail.com

Chia sẻShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
mic.kinhdoanh@gmail.com