Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển điều kiện A

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, và có thể áp dụng cho cả việc hàng hóa vận chuyển nối tiếp bằng đường bộ, đường sắt, đường sông hoặc đường hàng không.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Mất mát, hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho:

 • Cháy hoặc nổ
 • Tàu, sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp
 • Phương tiện vận tải trên bộ bị lật đổ hoặc trật bánh
 • Tàu, sà lan hoặc các phương tiện vận chuyển đâm va nhau hoặc đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước.
 • Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
 • Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh
 • Thời tiết xấu
 • Manh động, hành động manh tâm
 • Cướp biển
 • Các rủi ro đặc biệt như: hàng không giao, giao thiếu, mất cắp, bể, vỡ, ướt…

Mất mát, hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi:

 • Hy sinh tổn thất chung
 • Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn khỏi tàu
 • Nước biển, nước hồ hay nước sông chảy vào tàu, sà lan, hầm hàng, phương tiện vận chuyển, container hoặc nơi chứa hàng.

Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên hay dỡ hàng khỏi sà lan.

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị của hàng hóa do người được bảo hiểm kê khai và được MIC chấp nhận. Thông thường số tiền bảo hiểm được tính gồm giá tiền hàng (C) ghi trên hóa đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hóa đơn) cộng chi phí vận chuyển (F) và phí bảo hiểm (I). Số tiền bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính, tuy nhiên tiền lãi này không vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.

CÁC LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển điều kiện A không bảo hiểm cho:

+ Tổn thất, tổn hại hoặc chi phí được quy cho hành vi cố ý của người được bảo hiểm.

+ Rò rỉ thông thường, hao hụt hoặc giảm thể tích thông thường, hoặc hao mòn thông thường của đối tượng bảo hiểm.

+ Tổn thất, tổn hại hoặc chi phí gây ra do đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng bảo hiểm chưa đầy đủ hay không thích hợp.

+ Gây ra bởi khuyết tật hay tính chất sẵn có của đối tượng bảo hiểm.

+ Tổn thất, tổn hại hoặc chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm.

+ Phát sinh từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của chủ tàu, người quản lý, người thuê hoặc người khai thác tàu.

+ Phát sinh từ năng lượng nguyên tử, hạt nhân, chất phóng xạ.

+ Gây ra bởi tàu hoặc sà lan không đủ khả năng đi biển và tàu, sà lan, phương tiện vận chuyển, container hay thùng hàng không thích hợp cho việc chuyển chở an toàn đối tượng bảo hiểm.

+ Tổn thất, tổn hại hoặc chi phí gây ra bởi chiến tranh, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, hành động thù địch.

+ Gây ra bởi chiếm, bắt giữ, kiềm chế hay cầm giữ (trừ khi là cướp biển).

+ Do mìn, thủy lôi, bom trôi dạt hoặc những vũ khí chiến tranh trôi dạt khác.

+ Tổn thất, tổn hại hoặc chi phí gây ra bởi những người đình công, công nhân bị cấm xưởng, những người tham gia gây rối, phá rối trật tự hoặc bạo động.

+ Là hậu quả của đình công, cấm xưởng, rối loạn lao động, phá rối trật tự.

+ Gây ra bởi khủng bố hoặc vì động cơ chính trị, tư tưởng hay tôn giáo.

HẠN CHẾ TỔN THẤT

+ Người được bảo hiểm phải thực hiện mọi biện pháp có thể coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất đó, và

+ Phải đảm bảo mọi quyền khiếu nại người chuyên chở, người nhận ký gửi hàng hóa hay những người thứ ba khác được duy trì và thực hiện thỏa đáng.

và MIC, ngoài trách nhiệm đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường, còn phải hoàn trả người được bảo hiểm mọi khoản chi phí đã chi ra một cách hợp lý và thỏa đáng trong khi thực hiện những nhiệm vụ này.

ĐIỀU KIỆN

+ Người được bảo hiểm phải hành động khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống trong phạm vi kiểm soát của họ.

+ Người được bảo hiểm khi nhận biết về một sự kiện được bảo hiểm phải thông báo ngay cho MIC và quyền lợi bảo hiểm sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện nghĩa vụ này.

 HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

Khi đòi MIC bồi thường về những mất mát hư hỏng thuộc trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, người được bảo hiểm cần nộp đủ những giấy tờ chứng minh, trong đó từng trường hợp liên quan phải có:

 • Bản chính của hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Bản chính hoặc bản sao hóa đơn gửi hàng, kèm theo bản kê chi tiết hàng hóa và/hoặc phiếu ghi trọng lượng;
 • Bản chính của vận tải đơn và/hoặc hợp đồng chuyên chở các loại;
 • Biên bản giám định và chứng từ tài liệu khác ghi rõ mức độ tổn thất;
 • Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận thu giao hàng và phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận cuối cùng;
 • Bản sao báo cáo hải sự và/hoặc trích sao nhật ký hàng hải;
 • Công văn thư từ trao đổi với người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất;
 • Giấy yêu cầu bồi thường;
 • Chứng thư giám định;
 • Các chứng từ khác liên quan đến khiếu nại;
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển điều kiện A của MIC, hoặc liên hệ:

Bảo Hiểm Quân Đội (MIC)
Địa chỉ: Số 54 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0936 638 239 / 0986 381 145 (24/24h)
Mail: baohiemquandoi24h@gmail.com
Web: www.baohiemquandoi24h.com

Chia sẻShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
mic.kinhdoanh@gmail.com